PRZYJĘCIA do LICEUM i TECHNIKUM

Informujemy, że jeszcze trwają przyjęcia do

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO i TECHNIKUM

szczegóły – w zakładce Technikum/Zasady rekrutacji 2018/2019

lub w sekretariacie szkoły na Placu Żołnierza Polskiego 5
tel 607 920 300