Formularz zgłoszeniowy do Studium Policealnego Delta - Szkoła Biznesu

Dane osobowe  * - pola które muszą być wypełnione

   KARTA ZGŁOSZENIA,         data
   

Proszę o przyjęcie na kierunek

*

w systemie

dziennymwieczorowym zaocznym*

Nazwisko

*

Imiona

*

płeć

kobieta mężczyzna*

 

dzień         miesiąc     rok

Data urodzenia

*

Miejsce urodzenia

*

Województwo

*

Imię ojca

*

Imię matki

*

 

 

Adres zameldowania

 

Miejscowość i kod pocztowy

*

Ulica nr. domu i mieszkania

*

Adres do korespondencji

 

Miejscowość i kod pocztowy

Ulica nr. domu i mieszkania

 

 

 

    numer telefonu wraz z kierunkowym

Telefon domowy

+48

Telefon do pracy

+48

Telefon komórkowy

+48

email 1

email 2

Miejsce pracy

Ukończone szkoły średnie

Szczególne osiągnięcia

Zainteresowania

O szkole dowiedziałem/łam się z

Oświadczenie:      

 

Dnia