Egzamin R.09. dla kierunku Technik weterynarii

Kwalifikacja R.09. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

Część pisemna – 8 stycznia 2015 r.

Część praktyczna – 15 stycznia 2015 r.

POWYŻSZY TERMIN DOTYCZY UCZNIÓW II KLASY TECHNIKUM MŁODZIEŻOWEGO DELTA, KTÓRZY ZŁOŻĄ DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO WRZEŚNIA 2014 R.

Komentarze

Komentarze są wyłączone, ale możesz wysłać sygnał trackback ze swojej strony.

Możliwość komentowania jest wyłączona.