Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013 -dotyczą aktualnych uczniów technikum i słuchaczy studium policealnego oraz absolwentów studium policealnego którzy ukończyli naukę w roku 2014

Poniżej zamieszczamy link do informatorów:
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left/nowy-egzamin-zawodowy/25-egzaminy-zawodowe/183-informatory2

Komentarze

Komentarze są wyłączone, ale możesz wysłać sygnał trackback ze swojej strony.

Możliwość komentowania jest wyłączona.