Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

Już 28 października rusza organizowany przez ODN Delta kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Kurs obejmuje 270 h zajęć. Cena – 1300 zł.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na maila kjankowska@delta.edu.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 października.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Komentarze

Komentarze są wyłączone, ale możesz wysłać sygnał trackback ze swojej strony.

Możliwość komentowania jest wyłączona.