Kasjer Walutowy

Kurs ten ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kasjera walutowego. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami prawa dewizowego, ogólnych zezwoleń dewizowych, zasad prowadzenia punktów kupna i sprzedaży walut obcych „KANTORY”. Ponadto kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do zawodu kasjera walutowego – rozpoznawanie autentycznych i fałszywych znaków pieniężnych. Zdobyta wiedza jest pomocna m.in. przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych.

Kurs rozpoczyna się 15.05.2017r.

Czas trwania kursu:

cztery dni robocze

Terminy zajęć:

od poniedziałku do czwartku w godz. Od 17oo do 21oo

Cena kursu:

300 zł

 • Kurs obejmuje 18 godzin wykładów i ćwiczeń.

 • Zajęcia poprowadzą  wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści w zakresie prawa dewizowego oraz pracownicy skarbca dewizowego.

 • Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Przepisy prawa dewizowego – wybrane zagadnienia.

 2. Ogólne zezwolenia dewizowe – wybrane zagadnienia.

 3. Istota i zakres działalności kantorowej.

 4. Istota i zakres działalności pozabankowych kas walutowych.

 5. Przepisy ustawy karnej – skarbowej dotyczącej obrotu dewizowego.

 6. Podstawy emisji pieniądza.

 7. Wspólne cechy banknotów i monet.

 8. Materiały stosowane do produkcji znaków pieniężnych.

 9. Techniki drukarskie stosowane przy produkcji banknotów.

 10. Zabezpieczenia stosowane przy produkcji banknotów.

 11. Szczegółowe wiadomości o banknotach zagranicznych i krajowych.

 12. Rodzaje i metody fałszerstw znaków pieniężnych.

 13. Sposoby badania znaków pieniężnych.

 14. Albumy pieniędzy zagranicznych.

 15. Wyposażenie miejsca pracy kasjera walutowego.

 16. Ćwiczenia praktyczne z walutami.

 17. Zachowanie się kasjera w sytuacji zagrożenia.

 18. Egzamin.

MIEJSCE SZKOLENIA

Zajęcia będą odbywać się przy ul. pl. Żołnierza Polskiego 5.

EGZAMIN

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin z części teoretycznej i praktycznej. Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymają stosowne zaświadczenie obowiązujące w systemie oświaty w Polsce, zgodne z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Banku Polskiego.