LO młodzieżowe

liceum reklama
Liceum Ogólnokształcące Delta

 

Jesteśmy nowoczesnym liceum zorientowanym na wygodę i komfort nauki naszych uczniów. Wasz cel jest naszym celem. Troszczymy się nie tylko o poziom Waszej wiedzy, ale również o doskonały klimat nauki i przyjazną, życzliwą atmosferę panującą na każdym etapie nauki.

Szkoła dysponuje własnym budynkiem i nowoczesnym wyposażeniem, które umożliwia spokojną i efektywną pracę. Jesteśmy w stanie zaoferować szereg zajęć pozalekcyjnych, na których uczeń może rozwijać swoje zainteresowania.  Dysponujemy klubem muzycznym, teatrem oraz studiem fotograficznym, dzięki czemu oferujemy możliwości rozwoju artystycznego.

Placówka posiada również własne  gospodarstwo rolne, dzięki któremu uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania z zakresu przyrody, środowiska i rolnictwa poprzez zapoznawanie się ze sposobami uprawy ziemi, pozyskiwaniem płodów rolnych. Istnieje również możliwość obserwowania hodowli różnych zwierząt gospodarskich.

DLA KAŻDEGO PRZYJĘTEGO UCZNIA SMARTPHON ZA DARMO !!!

Nasze atuty:
– darmowy smartphone,
– „no bell school” – szkoła bezstresowa,
– szkolenie wojskowe dla chętnych,
– mediacje rówieśnicze i edukacja prawna,
– wszyscy uczniowie objęci są opieką pedagogiczno – psychologiczną, doradztwem zawodowym oraz opieką zdrowotną,
– kółka zainteresowań (teatr, fotografia, wolontariat).

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Ważnym atutem szkoły jest jej lokalizacja, która zapewnia sprawne i szybkie przemieszczanie się w każdy zakątek miasta. Nasza własna zabytkowa kamienica, w której prowadzone są zajęcia, położona jest w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w centrum Szczecina, niedaleko Zamku Książąt Pomorskich.

W roku szkolnym 20182019 prowadzimy nabór do klasy o profilu ogólnym.

Profil ogólny

Profil ten skierowany jest do osób, które nie podjęły jeszcze decyzji na temat tego, jak będzie wyglądała ich przyszła ścieżka zawodowa.

 Od klasy drugiej (jeżeli będą chętni) istnieje możliwość kontynuowania nauki w klasach o profilach:

Profil teatralno-filmowy

Profil ten proponujemy osobom, które posiadają zainteresowania w kierunku artystycznym. Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach teatralno-wokalnych. Do dyspozycji koła teatralnego jest działający przy szkole Teatr Kameralny, którego współzałożycielem jest Michał Janicki – aktor z Teatru Polskiego.

Uczniowie tej klasy mogą również nauczyć się kręcenia amatorskich filmów za pomocą iPadów.

 Profil dziennikarsko-medialny

Uczniowie tej klasy są odpowiedzialni za tworzenie szkolnej gazety i prowadzenie radiowęzła. Uczenie się w tej klasie daje także możliwość spotkań i rozmów  z osobowościami ze świata mediów.

 Profil ekonomiczno-marketingowy

Ten profil proponujemy osobom, które chciałyby kontynuować naukę na kierunkach ekonomicznych. Nasza szkoła współpracuje z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Nasi uczniowie biorą udział w projektach realizowanych przez ten wydział, m.in.: „Akademia Młodych”.

Profil biologiczno-medyczny

Profil ten skierowany jest do osób, które chciałyby kontynuować naukę na kierunkach medycznych, takich jak medycyna czy weterynaria.