Zasady rekrutacji 2018/19

Nauka w naszym liceum jest bezpłatna. Pobieramy jedynie opłatę administracyjną, która wynosi 50 zł za semestr.

W tym roku prowadzimy nabór na profil:

ogólny

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 23 maja-10 czerwca – Składanie wniosków przez kandydata.
 24-28 czerwca – Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5 lipca – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 do 12 lipca – Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki – oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 Do 26 lipca – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 Do 26 sierpnia – Dodatkowe postępowanie uzupełniające.