Liceum

Liceum Ogólnokształcące DELTA

Jesteśmy nowoczesnym liceum zorientowanym na wygodę i komfort nauki naszych uczniów. Wasz cel jest naszym celem. Troszczymy się nie tylko o poziom Waszej wiedzy, ale również o doskonały klimat nauki i przyjazną, życzliwą atmosferę panującą na każdym etapie nauki.

Szkoła dysponuje własnym budynkiem i nowoczesnym wyposażeniem, które umożliwia spokojną i efektywną pracę. Jesteśmy w stanie zaoferować szereg zajęć pozalekcyjnych, na których uczeń może rozwijać swoje zainteresowania.  Dysponujemy klubem muzycznym, teatrem oraz studiem fotograficznym, dzięki czemu oferujemy możliwości rozwoju artystycznego.

Placówka posiada również własne  gospodarstwo rolne, dzięki któremu uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania z zakresu przyrody, środowiska i rolnictwa poprzez zapoznawanie się ze sposobami uprawy ziemi, pozyskiwaniem płodów rolnych. Istnieje również możliwość obserwowania hodowli różnych zwierząt gospodarskich.

Nasze atuty:
– „no bell school” – szkoła bezstresowa,
– szkolenie wojskowe dla chętnych,
– mediacje rówieśnicze i edukacja prawna,
– wszyscy uczniowie objęci są opieką pedagogiczno – psychologiczną, doradztwem zawodowym oraz opieką zdrowotną,
– kółka zainteresowań (teatr, fotografia, wolontariat).

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Ważnym atutem szkoły jest jej lokalizacja, która zapewnia sprawne i szybkie przemieszczanie się w każdy zakątek miasta. Nasza własna zabytkowa kamienica, w której prowadzone są zajęcia, położona jest w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w centrum Szczecina, niedaleko Zamku Książąt Pomorskich.

W roku szkolnym 2019-2020 prowadzimy nabór do klasy o profilu ogólnym.