Harmonogram kursów ODN

WYKŁADY I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

* Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

 

* Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Nabór otwarty

* kurs przygotowawczy na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Nabór otwarty

Zgłoszenia na kursy prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@delta.edu.pl