Harmonogram kursów ODN

WYKŁADY I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

* Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

* Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

Nabór otwarty

* Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

Nabór otwarty

* Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Nabór otwarty

* Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Nabór otwarty

* Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Nabór otwarty

* kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Nabór otwarty

Zgłoszenia na kursy prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@delta.edu.pl