Kurs przygotowawczy na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży


Głównym celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy  wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Po ukończeniu naszego kursu kandydaci na wychowawców będą wyposażeni w niezbędną wiedzę merytoryczną i zdobędą umiejętności organizowania różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Zapoznają się z  metodami pracy z grupą kolonijną oraz będą przygotowani do sporządzania planu pracy wychowawczo – opiekuńczej. Nasi kursanci zaznajomią się również z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia  uczestników oraz obowiązków wychowawcy grupy.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców, w naszej szkole cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród ludzi dorosłych jak i młodzieży kończącej szkołę średnią. Jest to dla nich doskonała okazja do podjęcia pracy w okresie wakacyjnym, przed rozpoczęciem dalszej edukacji oraz szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego. W kursie mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 18 lat i posiadają co najmniej średnie wykształcenie.

Praca wychowawcy wypoczynku, to zajęcie sezonowe związane z wakacyjnymi czy zimowymi wyjazdami dzieci na wypoczynek zorganizowany. To posada dzięki, której można zwiedzić wiele zakątków kraju i świata. Wychowawca to zawód, dla osób z powołaniem do pracy z dziećmi.

Praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, jaka spoczywa na barkach osoby, która decyduje się na pracę z dziećmi i młodzieżą. Wyjazdy kolonijne, albo obozy niosą ze sobą wiele wyzwań, z którymi musi zmierzyć się opiekun. Wychowawca musi posiadać nie tylko olbrzymią wiedzę, ale także opanowanie, aby jego wychowankowie czuli się przy nim bezpiecznie.

Kandydat na wychowawcę powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje:

 • powinien być zaradny
 • odpowiedzialny
 • świadomy swych zadań
 • sumienny
 • troskliwy
 • powinien umiejętnie podejmować decyzje i kontrolować ich wykonanie
 • mieć poczucie odpowiedzialności

Wychowawca zajmuje się ustaleniem zasad panujących w grupie, określa obowiązki jej członków. Pełni rolę opiekuna, a więc czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków, dobiera i organizuje dla nich  zabawy i zajęcia. Szczególną uwagę powinien poświęcić młodszym dzieciom, które same jeszcze nie potrafią zadbać o siebie. Wychowawca zatem kontroluje ubiór dzieci i ich czystość.

Praca wychowawcy trwa 24 godziny na dobę, ponieważ przez cały czas, zarówno późnym wieczorem, w środku nocy jaki i wczesnym rankiem, dzieci mogą potrzebować jego pomocy. Jednym słowem wychowawca ma nienormowany czas pracy, bez wypoczynku niedzielnego.

Program nauczania obejmuje zagadnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, są to między innymi:

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • organizacja zajęć w placówce wypoczynku,
 • planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej,
 • obowiązki wychowawcy grupy,
 • wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • zajęcia kulturalno-oświatowe
 • zajęcia praktyczno-techniczne
 • prace społecznie użyteczne
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek.

Wszystkie zajęcia są prowadzone warsztatowo- dlatego warto skończyć ten kurs właśnie u nas. Znakomita, doświadczona kadra, fachowa wiedza i duże szanse na naprawdę udaną zabawę.

Czas trwania szkolenia: 36 godzin lekcyjnych
Terminy zajęć: do uzgodnienia
Cena kursu: 140 zł

Po ukończeniu kursu będziesz mógł z powodzeniem:

 • być zatrudniany do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • zastosować zdobytą wiedzę podczas pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy serdecznie!