Kurs z zakresu surdopedagogiki

Kurs organizowany jest dla wychowawców i nauczycieli, którzy przygotowują się do pracy z osobami z wadą słuchu.

 Kurs organizowany jest zgodnie z programem ramowym „Kursu kwalifikacyjnego z zakresu surdopedagogiki” MEN, Warszawa – grudzień 1992. Kurs obejmuje 270 godzin. Cena kursu: 1600,- zł.

 Celem  jest przygotowanie specjalistów do skutecznego komunikowania językowego z osobami z uszkodzonym słuchem. Program  został opracowany tak, aby uczestnicy osiągnęli umiejętność sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!