Szkoła zawodowa

Szkoła Zawodowa DELTA

Zasadnicza Szkoła Zawodowa daje dobre przygotowanie do wykonywania zawodu. Pozwala zdobyć kwalifikacje ułatwiające podjęcie pracy, umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych,  przygotowuje do stosowania nowoczesnych metod wytwarzania i produkcji. Nauka w  Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym, a po jej ukończeniu naukę można kontynuować w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.Cele szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w realiach gospodarczych i społecznych współczesnego świata, na które wpływ mają przede wszystkim: globalizacja, postępujący udział handlu międzynarodowego, nowe technologie a także rosnące wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników.  Kierunki, które oferuje nasza Szkoła przygotowują do pracy w zawodach, których specjaliści są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy.

W naborze 2016/17 zapraszamy do zapisu na kierunki:

  •  Ślusarz
  •  Monter kadłubów okrętowych
  •  Operator obrabiarek skrawających
  •  Mechanik-monter maszyn i urządzeń