Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń montuje, obsługuje, naprawia oraz utrzymuje w stałej sprawności technicznej maszyny i urządzenia.

3-letni program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje  następujące przedmioty zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Technologia montażu maszyn i urządzeń
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Konstrukcje maszyn
 • Zajęcia praktyczne

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace zazwyczaj 8 godzin dziennie w systemie zmianowym, w pomieszczeniu lub na powietrzu. Należy wziąć pod uwagę konieczność wspinania się na wysokie konstrukcje maszyn budowlanych lub aparatów chemicznych.

W ramach rozwoju zawodowego absolwenci naszej szkoły mogą uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego lub rozpocząć pracę w:

 • Przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
 • Przedsiębiorstwach usługowo-naprawczych
 • Firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych