Monter kadłubów okrętowych

Welder welding metal in workshop with sparks

 

 

 

 

 

 

 

 

Monter kadłubów okrętowych wykonuje i montuje elementy i zbrojenia kadłuba-płatów, sekcji i bloków konstrukcyjnych kadłuba.Zajmuje się również cięciami gazowymi i gazowo-elektrycznymi, ręcznymi, półautomatycznymi i automatycznymi, a także remontami konstrukcji  okrętowych.

Trzyletni program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje również następujące przedmioty zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Konstrukcja kadłuba okrętu i rysunek okrętowy
 • Technologia obróbki i prefabrykacji kadłuba okrętu
 • Technologia montażu i remontu kadłuba okrętu
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży okrętowej
 • Język obcy zawodowy w branży okrętowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Techniki wytwarzania

Monter kadłubów okrętowych pracuje w dużych zespołach, we współpracy z innymi specjalistami. Pracuje zazwyczaj 8 godzin dziennie, na powietrzu lub w dużych halach, gdzie może być narażony na hałas. Jest to również praca w zmiennych warunkach atmosferycznych i często na dużej wysokości.

Absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik budownictwa okrętowego lub rozpocząć pracę:

 • W stoczniach
 • Magazynach
 • Na placach składowych
 • W przedsiębiorstwach produkujących spawane konstrukcje stalowe
 • Na pochylniach
 • Na podnośnikach
 • W dokach
 • W kadłubowniach stoczni remontowej