Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających przygotowuje konwencjonalne obrabiarki skrawające oraz obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki, wykonuje obróbki na różnych typach typach obrabiarek.

Trzyletni program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje również następujące przedmioty zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Konstrukcje maszyn
 • Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających – zajęcia praktyczne

Absolwenci naszej szkoły będą mogli kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik mechanik lub znaleźć zatrudnienie w:

 • Przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem
 • Przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.