Informatyka

Technik informatyk

Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia? Interesujesz się informatyką i elektroniką? Sprawnie posługujesz się systemami operacyjnymi? W przyszłości chciałbyś wykonywać pracę ściśle związaną z komputerami? Jeśli tak, to polecamy Ci kierunek technik informatyk w naszej szkole. Absolwenci tego kierunku, mogą  kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych.

Informatyka to dziedzina nauki i techniki zajmującą się technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje oraz technologiami przetwarzania informacji. Jest to bardzo nowoczesna i prężnie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana prawie we wszystkich sferach naszego życia. Sprzęt komputerowy funkcjonuje dzisiaj w prawie każdej firmie i niemalże w każdym domu. Branża informatyczna,  to jedna z najszybciej zmieniających się branż, dlatego od jej pracowników wymaga się stałego dokształcania w ramach wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności.

Technik informatyk to zawód cieszący się dużą popularnością i wciąż poszukiwany na rynku pracy. Głównym zadaniem technika informatyka jest dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań oraz administrowanie bazą danych. Bardzo ważna jest znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i ewentualne usuwanie usterek. Technik informatyk zajmuje się nadzorowaniem prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz nadzorowaniem pracy sieci komputerowej. Kontroluje dostęp użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie bazy danych a także zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji oprogramowania.

Technik informatyk powinien posiadać takie umiejętności jak:

 • umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania
 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
 • umiejętność pracy w sieciach komputerowych
 • umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania
 • znajomość podstaw programowania
 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności
 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi
 • wyobraźnię techniczną i konstrukcyjną
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i nieuleganie frustracji
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności
 • dobrą sprawność manualną
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia

Technik informatyk pracuje zazwyczaj w pomieszczeniach biurowych. Jest to wielogodzinna praca w pozycji siedzącej, która może prowadzić do choroby narządów ruchu oraz kręgosłupa. Niewłaściwe oświetlenie oraz promieniowanie, jakie występuje w trakcie pracy z komputerami wyposażonymi w monitory ekranowe, może mieć wpływ na powstawanie chorób narządu wzroku. Praca technika informatyka ma zwykle charakter indywidualny. Nawet gdy w jednej firmie pracuje kilka osób na tym samym stanowisku, dzielą się oni zadaniami, które następnie wykonują samodzielnie. Na potrzeby rozwiązywania większych problemów związanych z tworzeniem oprogramowania, analizą systemów informatycznych, tworzone są zespoły, w których technik informatyk może zajmować stanowisko kierownicze, koordynując, nadzorując i odpowiadając za pracę osób mu podległych. Nadzorując ich pracę przebywa czasami w halach produkcyjnych oraz pomieszczeniach biurowych innych działów. W zawodzie technika informatyka spotykać się można często z ruchomym czasem pracy. W sytuacjach awaryjnych wymagana jest duża dyspozycyjność. Technik informatyk musi wtedy pracować aż do usunięcia usterki. Takie warunki pracy dotyczą w szczególności dużych systemów informatycznych banków i sieci korporacyjnych.

Informatyk ma dosyć duży kontakt z innymi ludźmi, a jego praca ma charakter usługowy. Oznacza to, że zwracają się do niego wszyscy, którzy mają problemy z komputerem. W komunikacji dominuje ustny przekaz informacji – rozmowa bezpośrednia lub telefoniczna, pozostałe kontakty odbywają się za pomocą korespondencji, poczty elektronicznej – określa to przyjęta w danym zakładzie procedura służbowa.

Współczesny informatyk to specjalista doceniany przez społeczeństwo oraz nieźle wynagradzany. Wszystko zależy oczywiście od stanowiska, firmy i poziomu jego wiedzy.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach montujących i sprzedających komputery
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych
 • firmach każdej branży, mającej własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery
 • punktach serwisowych
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa
 • absolwent może założyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • urządzenia techniki komputerowej,
 • systemy operacyjne,
 • sieci komputerowe,
 • oprogramowanie biurowe,
 • multimedia i grafika komputerowa,
 • programowanie strukturalne,
 • programowanie obiektowe,
 • matematyka i statystyka,
 • wiedza o gospodarce,
 • j. angielski.

Absolwent będzie przygotowany do pracy zawodowej w zakresie eksploatacji, naprawy, montażu i konfiguracji sprzętu komputerowego, projektowania i tworzenia aplikacji użytkowych, programowania obiektowego, stosowania popularnych programów użytkowych, zaawansowanego posługiwania się pakietem programów biurowych, projektowania i eksploatacji sieci LAN, administrowania sieciami komputerowymi, korzystania z Internetu, projektowania i tworzenia stron WWW, projektowania i posługiwania się bazami danych, korzystania z dokumentacji i literatury fachowej w języku angielskim. Absolwent otrzymuje tytuł Technika Informatyka.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!

Kierunki Pokrewne:

Administracja sieciami komputerowymi

Grafika komputerowa I

Grafika komputerowa II