Logistyka

TECHNIK LOGISTYK

Umiesz szybko podejmować decyzje? Masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi? Posiadasz zdolności negocjacyjne? Interesujesz się gospodarką? Jeśli tak, to odpowiednim dla Ciebie kierunkiem będzie technik logistyki w naszej szkole. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk możesz je podwyższać, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunkach: logistyka oraz transport.

 

Jeszcze kilka lat temu, mało kto wiedział co to w ogóle jest logistyka, dziś to niezwykle popularny termin. W Polsce wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki, gdyż są oni niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Zawód logistyka daje więc duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy.

Logistyk z  greckiego logisticós oznacza – doświadczony w liczeniu, racjonalny. To specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmuje się zarządzaniem, procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Najczęściej specjaliści od logistyki zajmują się magazynami, dopływem surowców do fabryki, a następnie wywożeniem gotowych wyrobów. Praca logistyka polega również na sprawnym dostarczeniu już gotowych wyrobów w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować także obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport oraz składowanie.

Logistyk powinien posiadać takie cechy jak:

 • podzielność i koncentracja uwagi
 • odporność na stres
 • dobra pamięć
 • umiejętność podejmowania trafnych i szybkich decyzji
 • umiejętność wnioskowania
 • zdolność prowadzenia analiz porównawczych
 • dokładność i odpowiedzialność
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • refleks

Technik logistyk przygotowuje oferty handlowe w zakresie świadczenia usług logistycznych, dokonuje wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań, dobiera także środki do załadunku i rozładunku towarów oraz środki transportu. Zadaniem logistyka jest także obliczanie ilości miejsca do składowania towarów, przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych. Technik logistyk odpowiedzialny jest również za podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych oraz ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań. Praca logistyka, to również wiele prac biurowych, związanych z sporządzaniem dokumentów logistycznych oraz zawieraniem umów sprzedaży usług logistycznych prowadzeniem rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi. To także analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

Praca technika logistyka odbywa się najczęściej w pomieszczeniach biurowych oraz magazynach i halach. Czasami może odbywać się także na wolnym powietrzu (podczas załadunku towarów) w zmiennych warunkach klimatycznych.

Technik logistyk może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych,
 • jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych – komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów
 • branży budowlanej, usługowej oraz informatycznej
 • firmach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Absolwent w zawodzie Technik Logistyk może podejmować prace w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego.

Dwuletni program nauczania na podbudowie liceum ogólnokształcącego lub liceum technicznego obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy logistyki,
 • gospodarka zapasami i magazynem,
 • ekonomika logistyki,
 • transport i spedycja,
 • planowanie logistyczne,
 • systemy logistyczne,
 • gospodarka elektroniczna,
 • laboratorium logistyczno-spedycyjne,
 • laboratorium magazynowe,
 • dwa języki obce
 • zarys wiedzy o gospodarce,
 • praktyka zawodowa.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!