Opiekun osoby starszej

„Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc.”
Julian Aleksandrowicz

Jesteś osobą odpowiedzialną i cierpliwą? Czujesz w sobie powołanie do pracy z ludźmi? Chcesz nieść pomoc drugiemu człowiekowi? Masz w sobie tolerancję dla rozmaitych ludzkich niedoskonałości? Nie przeraża Cie starość? Jeśli nie boisz się wyzwań i chcesz pomóc seniorom zapisz się do naszej szkoły na kierunek opiekun osoby starszej. Dzięki nam zdobędziesz potrzebną wiedzę i kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.

Praca  opiekuna osoby starszej to z roku na rok coraz bardziej cieszące się popularnością zajęcie. Ze względu na starzejące się społeczeństwo, życie w ciągłym biegu i pęd ku karierze, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowane osoby, które zajmą się ludźmi w podeszłym wieku. Opieka nad osobami starszymi jest czasochłonna, a przecież nie każdy jest w stanie poświęcić ukochanej mamie lub tacie odpowiednią ilość czasu.  Dlatego właśnie praca w tym zawodzie staje się coraz bardziej opłacalna, a opiekunowie mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach w kraju i za granicą. .

Praca opiekuna, to nie tylko jak się może wydawać niektórym,  popijanie herbatki przy miłych rozmowach i spacery z podopiecznymi. To ciężka, żmudna i czasem monotonna praca. Do zadań opiekuna należy codzienne wykąpanie podopiecznego, przeniesienie go z łóżka na fotel czy wtoczenie wózka inwalidzkiego pod stromy podjazd. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków i rehabilitację. Nadzorować musi wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego. Pomaga również  w pracach domowych, zakupach, płaceniu rachunków. Bardzo często opiekun organizuje czas wolny osobie starszej. Najczęściej dobiera on takie zajęcia, które mogą umożliwić seniorowi rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.

Opiekun musi być przede wszystkim bardzo cierpliwy i wyrozumiały, gdyż może spotkać się z różnymi, często nieoczekiwanymi zachowaniami podopiecznego. Wielu seniorów ma problemy z pamięcią, które powodują, że mogą wielokrotnie zadawać te same pytania, zachowywać się nieprzyjemne lub wręcz agresywnie, a czasem nawet oskarżyć o kradzież czy inne przewinienia, które nie miały miejsca. Otwartość i empatia to także wymagane cechy u kandydatów na opiekuna, ponieważ jest to praca w ciągłym kontakcie z drugim człowiekiem, a do tego człowiekiem, który może czuć się skrępowany i poniżony tym, że nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Jeśli opiekun prawidłowo wypełnia swoje obowiązki to samopoczucie chorego wzrasta, co jest przecież jego głównym celem. Opiekun musi umieć szybko zdobyć sobie zaufanie podopiecznego, aby tak się stało trzeba być życzliwym i dobrym. Potrafić rozmawiać ale przede wszystkim słuchać chorego, jego żali i uwag. Dzięki temu senior czuje się potrzebny, jest przekonany, że            swoimi niekończącymi się opowieściami sprawia komuś radość –  ta myśl czyni go szczęśliwym.

Chcąc pracować w tym zawodzie trzeba oddać całą dusze swojej pracy, poświęcić się całym sobą. Praca ta musi być wykonywana z czystego powołania. Musi sprawiać radość, satysfakcję z możności pomocy innym. Kiedy opiekun spełnia te warunki łatwiej jest mu się zbratać z cierpiącym, którym ma się zajmować. W tej pracy jak w każdej innej,  doszukać się można również negatywnych stron zawodu. Najboleśniejsza jest  śmierć podopiecznego, który był szczególnie bliski sercu opiekuna. Opiekun staje się nierzadko rodziną dla podopiecznego i granica między pracą a życiem osobistym zostaje zatarta, co czyni pracę lżejszą, ale utrudnia moment rozstania.

Możliwości zatrudnienia opiekunów osób starszych:

 • szpitale
 • hospicja
 • domy spokojnej starości
 • domy prywatne

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawowania opieki nad podopiecznym z różnymi problemami zdrowotnymi, które są wynikiem procesu starzenia się organizmu.

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy psychologii i socjologii
 • podstawy psychopatologii
 • polityka społeczna
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • choroby wieku starszego
 • opieka nad osobą starszą
 • metodyka pracy z podopiecznym
 • organizacja czasu wolnego
 • język  obcy zawodowy
 • promocja zdrowia i profilaktyka
 • język migowy
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa.

Absolwent powinien umieć;

 • określić strukturę organizacyjną oraz zadania placówek pomocy społecznej
 • nawiązać kontakt z osobą starszą i jej rodziną
 • ustalić formy współpracy z podopiecznym i jego rodziną
 • udzielić pomocy osobie starszej w rozwiązywaniu problemów osobistych
 • pomóc osobie starszej w codziennych czynnościach domowych
 • udzielić pierwszej pomocy osobie starszej w sytuacji zagrożenia zdrowotnego
 • rozpoznać zachowania asertywne, agresywne i uległe
 • przeprowadzić negocjacje w sytuacji konfliktowej
 • sformułować diagnozę sytuacji socjalnej osoby starszej
 • wykonać zadania zgodnie z zasadami etyki.

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Zapraszamy serdecznie!


Kierunki Pokrewne:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Masaż

Opiekunka dziecięca

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Terapia zajęciowa