Opiekunka dziecięca

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”
— Paulo Coelho

 Czy uśmiech dziecka wywołuje u Ciebie pozytywne reakcje? Uważasz, że dzieci Cię lubią a Ty uwielbiasz spędzać z nimi czas? Jesteś pomysłowa i kreatywna? Nie wiesz co to nuda i nie pozwalasz aby ktokolwiek z Twojego otoczenia jej doświadczył? Jeśli jesteś właśnie taką osobą to czekamy na Ciebie w szkole Delta. Proponujemy Ci podjęcie nauki na kierunku opiekunka dziecięca. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom będziesz mogła poświęcić się pracy zawodowej, którą połączysz z zamiłowaniem do obcowania z dziećmi.

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-5 roku życia). Powierzenie pod opiekę swoje dziecko zupełnie obcej osobie jest niezwykle trudne dla rodziców. Dlatego chcieliby, aby potencjalni opiekunowie byli odpowiedzialni, fachowo przygotowani do wykonywanego zawodu i przede wszystkim szybko załapali dobry kontakt z ich pociechami.

Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka czuwa nad prawidłowym rozwojem fizycznym i intelektualnym dziecka kształtując jego zachowanie i nawyki, ale również prowadzi z nim zajęcia edukacyjne. Opiekunka wykonuje te wszystkie codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, którym poświęca się każdy rodzic – odpowiada za jego higienę, kąpiele, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiedzialna jest także za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność a nawet wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. Ważne, aby opiekunka była dla dziecka ciepła, empatyczna, przyjazna i delikatna. To ona pod nieobecność rodziców jest osobą, do której maluch może się przytulić i poczuć bezpiecznie w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia. Od opiekunki oczekuje się również spokoju, cierpliwości i łagodności, niekiedy jednak konsekwencji i zdecydowania. Opiekunka, to nie tylko osoba, która dba o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, to ktoś, kto, czuwa nad jego prawidłowym rozwojem. W pierwszych latach życia dziecka uczy go mowy, myślenia oraz usamodzielniania się. Wspiera jego rozwój i tworzy domową atmosferę.

Zorganizowanie dziecku czasu wolnego, to jedno z zadań opiekunki. Kreatywność i pomysłowość jest niezmiernie przydatna w wymyślaniu różnego rodzaju gier i zabaw. Zdolności plastyczne lub muzyczne będą dodatkowym atutem. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój. Przyszła opiekunka powinna pamiętać o tym, że w jej pracy ważne jest indywidualne podejście do każdego małego człowieka. Opiekunka musi posiadać zdolności komunikacyjne, sprawność fizyczną i miłą aparycję, tak, aby dziecko w jej otoczeniu czuło się swobodnie, a także miało wzór do naśladowania. Powinna także posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka. Umiejętności reagowania na potrzeby dziecka oraz nieokazywanie negatywnych emocji takich jak gniew, złość czy zdenerwowanie są niezbędne w pracy z dziećmi.

Praca opiekunki trwa określony czas i kończy się zazwyczaj w momencie, gdy maluch rozpoczyna edukację w przedszkolu. Rola opiekunek w kształtowaniu postaw i osobowości dziecka jest nieoceniona. Jej własna postawa wpływa na to, jak dziecko przystosuje się do życia w grupie rówieśników, jak zaadoptuje się w przedszkolu i szkole, jaki będzie prezentowało poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz jakie cechy charakteru będą dominowały w jego zachowaniu. Dlatego właśnie opiekunka powinna jasno i poprawnie formułować i wypowiadać myśli oraz bezwzględnie akceptować swoich podopiecznych. Niezależnie od okoliczności, opiekunka ma wykonać swoją pracę cierpliwie, wytrwale i dokładnie. Praca z dziećmi daje na pewno dużo satysfakcji, ponieważ przyjemnie  jest widzieć postępy w rozwoju i zachowaniu swoich podopiecznych. Tym lepiej się pracuje osobom, które swą miłość do dzieci w sposób naturalny i bez zahamowań wyrażają słowami, gestami i mimiką.

Dwuletni program nauczania na podbudowie liceum ogólnokształcącego lub liceum profilowanego obejmuje następujące przedmioty:

 • medycyna zapobiegawcza,
 • anatomia i fizjologia dziecka,
 • psychologia z elementami pedagogiki i socjologii,
 • pielęgnowanie dziecka,
 • wychowanie dziecka,
 • wychowanie techniczne,
 • wychowanie plastyczne,
 • wychowanie muzyczne,
 • literatura dziecięca,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia praktyczne,
 • praktyka zawodowa.

Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze:

 • niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi,
 • opiekunki w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).
 • opiekunki dziecięce chętnie są zatrudniane w krajach zachodnich jako Au – pair („baby sister”).

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!

 

Kierunki Pokrewne:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Masaż

Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięca

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka środowiskowa

Terapia zajęciowa