Psychologia i socjologia

PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA

„Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym.”
Friedrich Dessauer

Interesujesz się psychiką człowieka? Chciałbyś zgłębić tajniki ludzkiego umysłu i procesów jakie w nim zachodzą? Chcesz lepiej zrozumieć mechanizmy zachowań ludzkich? Chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę na temat komunikacji społecznej, autoprezentacji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach? Jeśli tak, to polecamy Ci roczny kurs o nazwie psychologia i socjologia w naszej szkole.

Psychologia to nauka o duszy. Zajmuje się badaniem zachowań, praw, mechanizmów oraz procesów rządzących przebiegiem zjawisk psychologicznych. Bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia zaliczana jest do nauk społecznych. Współczesna psychologia zajmuje się badaniami naukowymi zachowań i procesów psychicznych oraz ich zależnością od stanu fizycznego i psychicznego jednostki oraz od warunków zewnętrznych. Główne działy psychologii to psychologia teoretyczna i psychologia stosowana.

Psychologia teoretyczna obejmuje takie działy jak:

 • psychologia ogólna – zajmuje się badaniem prawidłowości zachowania człowieka i ich uogólnianiem,
 • psychologia rozwojowa – bada prawa dotyczące rozwoju psychiki człowieka od niemowlęctwa do starości, jako gatunku i jednostki,
 • psychologia społeczna – bada zachowania człowieka pod wpływem grup i środowisk społecznych.

 

Psychologia stosowana obejmuje, między innymi,  takie dziedziny jak:

 • psychologia kliniczna – zajmuje się psychicznym zachowaniem człowieka w aspekcie różnych zaburzeń,
 • psychologia wychowawcza – bada podstawy psychologiczne nauczania i wychowania człowieka w różnych okresach jego życia,
 • psychologia poznawcza – obejmuje procesy poznawcze,
 • psychologia organizacji i pracy – bada uwarunkowania funkcjonowania człowieka w jego środowisku pracy,

 

Socjologia natomiast, bada społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, są przejawem więzi między nimi, a także procesem ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje, na przykład rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia. Krótko mówiąc socjologia to nauka o społeczeństwie.. Przedmiotem badań socjologii jest grupa społeczna ujęta w kategoriach stanu i zmiany.

Psychologia i socjologia, to idealny kierunek dla osób, które posiadają takie cechy jak:

 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • umiejętność przekonywania innych do zmiany postaw i zachowań
 • cierpliwość
 • wnikliwość w obserwacji
 • empatia
 • umiejętność panowania nad emocjami
 • spostrzegawczość

Roczny kierunek psychologii i socjologii przeznaczony jest dla osób które interesują się warunkami powstawania procesów psychicznych człowieka. Aby w pełni zrozumieć czym są zjawiska psychiczne i życie psychiczne w programie nauczania znajdują się następujące zagadnienia:

 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia społeczna
 • psychologia kliniczna
 • psychologia pracy
 • socjologia ogólna
 • socjologia pracy
 • procesy sensoryczne
 • podstawowe kierunki w psychoterapii

Warto również wspomnieć o rozległych zajęciach praktycznych, obejmujących swą tematyką zagadnienia:

 • trening komunikacji interpersonalnej
 • trening autoprezentacji
 • trening interwencji kryzysowej
 • trening negocjacji i mediacji

Trening komunikacji interpersonalnej, to zajęcia dla osób, które chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich i dowiedzieć się, jak najlepiej formułować swoje wypowiedzi, uczestniczyć w spotkaniach, prowadzić prezentacje. Dzięki tym zajęciom nauczysz się lepiej słuchać swojego rozmówcę, tworzyć lepszy klimat rozmowy. Posiądziesz umiejętność posługiwania się precyzyjnymi wypowiedziami. Dowiesz się jak możesz zakomunikować swoje krytyczne zdanie w sposób konstruktywny i nieraniący odbiorcę.

Trening Autoprezentacji pomoże Ci tworzyć Twój własny wizerunek oraz nauczy eksponować Twoje najlepsze cechy. Po tych zajęciach będziesz wiedzieć jak wyrazić to, że jesteś osobą wiarygodną, kompetentną i dobrze przygotowaną do swojej roli. Trening Autoprezentacji uczy słuchaczy umiejętności wywierania dobrego wrażenia, eksponowania walorów osobistych i panowania nad tremą.

Pewność siebie to umiejętność eksponowanie swoich mocnych stron osobowości. Jest to podstawowy warunek korzystnej prezentacji swojej osoby jako partnera dla innych ludzi, zarówno w sytuacjach prywatnych lub kontaktach zawodowych. Umiejętności te są szczególnie ważne w czasie starania się o pracę. Kluczem do pewności siebie jest wysokie poczucie własnej wartości.

Absolwenci poprzez możliwości poznania siebie, świata psychologii otrzymają podstawy kompetentnego pomagania innym, dobrej autoprezentacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zdobędą umiejętności niezbędne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym np. w reklamie, polityce, doradztwie.

Możliwości podjęcia pracy:

 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Wojewódzkie zespoły pomocy społecznej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • poradnie psychologiczne
 • ośrodki walki z uzależnieniami
 • schroniskach dla bezdomnych
 • firmy prowadzące badania opinii społecznej
 • agencje HR
 • biura obsługi klienta
 • firmy szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy!