Rachunkowość i finanse

Technik Ekonomista w specjalności:Bankowość i/lub Finanse i Rachunkowość.

„Zły ekonomista widzi tylko to, co bezpośrednio uderza wzrok,
dobry ekonomista patrzy także dalej.”
Henry Hazlitt

Jesteś komunikatywną i przedsiębiorczą osobą? Matematyka nigdy nie była Ci obca? Interesujesz się naukami ścisłymi i sferą ekonomiczną? Posiadasz zamiłowanie do obcowania z danymi i liczbami? Jeśli tak to mamy kierunek dla Ciebie –  technik ekonomista. W naszej szkole zdobędziesz potrzebne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Proponujemy Ci również dwie ciekawe specjalności do wyboru: Bankowość i/lub Finanse i Rachunkowość.

Technik ekonomista, to od zawsze potrzebny zawód, dający duże możliwości rozwojowe. Dopatrzeć się ich można między innymi w polityce gospodarczej, w planowaniu gospodarki, ale także w dziedzinie planowania edukacji zawodowej, w planowaniu regionalnym, w rachunkowości, bilansach jak i w oddziałach statystycznych. Jest to na pewno zawód z przyszłością, ponieważ każda większa firma potrzebuje ekonomisty, więc zapotrzebowanie na pracowników tego typu jest coraz większe, gdyż wciąż rozwija się rynek i handel zarówno krajowy jak i zagraniczny.

Rozpoczynając pracę w tym zawodzie na początku pracuje się pod okiem starszego pracownika doskonaląc swoje umiejętności, potem natomiast przechodzi się na swoje indywidualne stanowisko.

 

Technik ekonomista to zawód dla osób które są:

 • uczciwe
 • komunikatywne
 • sumienne i zdyscyplinowane
 • uzdolnione w dziedzinie rachunkowo – matematycznej

 

To również zawód dla osób, które mogą pochwalić się:

 • zdolnością koncentracji i podzielności uwagi
 • dobrą pamięcią – szczególnie do cyfr
 • dokładnością i systematycznością w działaniu
 • otwartością na innowacje organizacyjno-techniczne

Zadania technika ekonomisty to przede wszystkim obliczanie podatków, prowadzenie rachunkowości, planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej a także prowadzenie spraw kadrowo – płacowych. Ekonomista zajmuje się także wykonywaniem analiz i sporządzaniem sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zawód technik ekonomista zalicza się do grupy zawodów, w których niezmiernie ważne są relacje między ludźmi. Dlatego właśnie w procesie nauczania przykładamy ogromną wagę do kształtowania komunikatywności z drugim człowiekiem. Technik ekonomista powinien umieć posługiwać się technicznymi środkami biurowymi, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi a także stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych.

Praca ekonomisty to typowa praca biurowa, wymagająca spędzenia dużej ilości czasu za biurkiem i przed komputerem. Ekonomiści pracują zazwyczaj po 8 godzin dziennie. W firmach i przedsiębiorstwach prywatnych czas pracy jest różny.

Technicy ekonomiści mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • instytucjach podatkowych
 • izbach i oddziałach celnych
 • kancelariach doradztwa podatkowego
 • sekretariatach i kancelariach

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:
– ekonomia i ekonomika,
– prawo,
– marketing,
– statystyka,
– technika biurowa,
– informatyka,
– rachunkowość,
– kultura zawodu,
– język obcy,
– specjalizacja.

Po ukończeniu szkoły absolwent jest przygotowany zawodowo do pracy w bankach i innych przedsiębiorstwach w księgowości, w zakresie zarówno ksiąg handlowych, jak i książki przychodów i rozchodów, prowadzenia dokumentacji firmy, organizacji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, wszelkich prac biurowych, obsługi i wykorzystania komputera oraz innych urządzeń biurowych w pracy zawodowej. Absolwent otrzymuje tytuł Technika Ekonomisty w wybranej specjalności: Bankowość lub Rachunkowość i Finanse.
Osoby zainteresowane wszechstronnym wykształceniem mogą oczywiście ukończyć obydwie specjalności.

Serdecznie zapraszamy!

 

Kierunki Pokrewne:

Rachunkowość

Prawo i administracja