Turystyka wiejska

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

„Marzeniem współczesnego człowieka jest przenieść się ze wsi do miasta po to, by później móc przesiedlić się z miasta na wieś.”
Alec Guiness

Nie wyobrażasz sobie życia w miejskim zgiełku? Uwielbiasz obcować z naturą i zwierzętami? Chciałbyś poświęcić się pracy na wsi a do tego interesujesz się rolnictwem? Jeśli tak, to najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem będzie zdobycie zawodu w naszej szkole. Zostań technikiem turystyki wiejskiej. Po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie możesz podnieść swoje umiejętności kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunkach: rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.

Turystyka wiejska jest niczym innym, jak wyrwaniem się człowieka z ogromnych aglomeracji miejskich na łono natury, czyli wieś. W takich miejscach łatwiej zapomnieć o codziennych troskach i miejskim zgiełku. Czasem wystarczy spędzić na wsi tylko tydzień by z powrotem nabrać siły na dalsze, ciężkie dni pracy. Miejsca takie są bardzo często wolne od nowoczesnych dobrodziejstw techniki, takich jak telefon komórkowy czy Internet.

Turystyka wiejska jako forma pozarolniczej działalności gospodarczej cieszy się coraz większą popularnością, zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej, dlatego zawód technika turystyki wiejskiej, to coraz częściej wybierany kierunek. To jedna z form turystyki zrównoważonej, w której zasadniczym motywem jest chęć pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego przejawami: krajobraz, przyroda, architektura, tempo życia, codzienne zajęcia a także  świętowanie i tym podobne.

Turystyka wiejska determinowana jest walorami danej okolicy, jej dziedzictwem i kulturą, wiejskimi zajęciami oraz życiem na wsi. Turyści wybierający wiejski typ wakacji poszukują wartościowych i prawdziwych kontaktów  ze środowiskiem wiejskim oraz lokalną społecznością. Turystyka wiejska, to przede wszystkim wynajmowanie kwater prywatnych i prowadzenie pensjonatu. W przeciwieństwie do agroturystyki, nie ma tu możliwości  udziału w pracach związanych z gospodarstwem rolnym. Gościom oferowane są jedynie rozrywki typowo rekreacyjne takie jak: pływanie łódką, jazda rowerem, jazda konna, ogniska, odpoczynek na leżaku wśród natury i tym podobne.

Przez wzgląd na charakter pracy, która polega na stałym kontakcie z ludźmi, doradzaniu im i kształtowaniu ich postaw niezbędne są takie cechy charakteru jak:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność postępowania z ludźmi i przekonywania ich do zmiany postaw,
 • umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli
 • zdolności organizatorskie i marketingowe.

Technik turystyki wiejskiej zwykle pracuje 8 godzin dziennie, pod warunkiem, że prowadzi własne biuro obsługi turystycznej.  Zajmując się gospodarstwem rolnym i agroturystyką w sezonie wczasowym ma jednak nienormowany czas pracy, a do tego wykonuje ją siedem dni w tygodniu, w każdą niedzielę oraz święta obsługując gości.

Kształcąc się na kierunku technik turystyki wiejskiej nasi słuchacze będą potrafili zająć się organizacją turystyki na obszarach wiejskich poprzez prowadzenie biura obsługi  turystycznej na wsi, ewentualnie własnego gospodarstwa agroturystycznego. Zdobędą wiele umiejętności niezbędnych do fachowej obsługi turystów, pomocy im w doborze oferty wypoczynkowej czy wyborze bazy noclegowej na wsi. W przypadku prowadzenia własnego gospodarstwa rolno – turystycznego będą umieli organizować czas wolny i wyżywienie gościom wypoczywającym w ich gospodarstwie.

Nasi absolwenci będą potrafili także samodzielnie opracowywać projekt działania biura turystycznego, ofertę turystyczną oraz dokumentację usług turystycznych. Bez problemu wykonają podstawowe zabiegi uprawowe i prace związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych. Swobodnie ocenią  pokrój zwierząt gospodarskich, a także będą w stanie przygotować produkty rolnicze i ogrodnicze do sprzedaży. Wszystkie zadania zawodowe wykonają w języku obcym oraz z łatwością będą posługiwać się urządzeniami i sprzętami biurowym. Po ukończeniu naszej szkoły, technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Miejsca pracy dla technika turystyki wiejskiej:

 • biura podróży
 • agencje turystyczne
 • hotele
 • pensjonaty
 • domy wczasowe
 • ośrodki informacji turystycznej
 • organy administracji samorządowej
 • animator turystyki i rekreacji
 • specjalista od pozyskiwania środków finansowych na rozwój turystyki wiejskiej
 • własna działalność gospodarcza

Dwuletni program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy turystyki wiejskiej
 • obsługa ruchu turystycznego
 • organizacja usług noclegowych
 • żywienie turystów
 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zajęcia praktyczne
 • język  obcy zawodowy
 • specjalizacja
 • praktyka zawodowa.

Absolwent posiada wykształcenie rolnicze w myśl odpowiednich przepisów.

Rolnicze kwalifikacje zawodowe uprawniające do korzystania z programów UE, między innymi jest to:

  • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej
  • inwestycji w gospodarstwie rolnym
  • ułatwiających start młodym rolnikom

Absolwent kierunku otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.

Serdecznie zapraszamy!