Ekonomia

Jesteś komunikatywną i przedsiębiorczą osobą? Interesujesz się gospodarką, rynkiem
i sferą ekonomiczną? Charakteryzuje Cię zamiłowanie do pracy z danymi i liczbami? Jeśli tak, to mamy kierunek dla Ciebie –  Technik ekonomista.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest nabycie umiejętności planowania
i realizacji zadań związanych z działaniem przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Czteroletni program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje również następujące przedmioty zawodowe:

 • Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
 • Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość
 • Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Działalność przedsiębiorstwa
 • Kadry i płace
 • Biuro rachunkowe
 • Praktyka zawodowa

Po zakończeniu nauki w naszym Technikum absolwenci będą potrafili między innymi zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży,  korzystać
z przepisów dotyczących prowadzenia działalności, opracować strukturę organizacji marketingu
z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych warunków działalności podmiotu gospodarczego, interpretować zapisy na kontach księgowych.

Absolwenci naszej szkoły mogą z powodzeniem podwyższać swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach na kierunkach takich jak ekonomia, marketing, zarządzanie lub znaleźć zatrudnienie w:

 • Bankach
 • Instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych
 • Izbach i oddziałach celnych
 • Kancelariach doradztwa podatkowego
 • Sekretariatach i kancelariach