Koło Turystyczne

Głównym naszym celem jest popularyzacja takiej formy wypoczynku jak turystyka piesza, która w dobie komputerów i techniki została całkowicie wyparta ze świadomości młodego człowieka. Kierując się znanym powiedzeniem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaczniemy nasze wędrówki od miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie.