Logistyka

Umiesz szybko podejmować decyzje? Interesujesz się gospodarką? Posiadasz logiczny
i analityczny umysł? Jeśli tak, to odpowiednim dla Ciebie kierunkiem będzie technik logistyk.

Podstawowym celem kształcenia
w tym zawodzie jest nabycie umiejętności organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzaniem zapasami, gospodarką magazynową
a także gospodarką odpadami. Czteroletni program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje również następujące przedmioty zawodowe:

 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • Logistyka w procesach produkcji
 • Zapasy i magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Procesy transportowe w logistyce
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • Język obcy w logistyce
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Planowanie produkcji i dystrybucji
 • Usługi transportowo-spedycyjne
 • Obsługa jednostek zewnętrznych
 • Planowanie przepływu zasobów i informacji
 • Praktyka zawodowa

Po zakończeniu nauki w naszym Technikum absolwenci będą potrafili między innymi zarządzać zapasami, organizować prace związane z gospodarką magazynową, zarządzać gospodarką odpadami, planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Absolwenci naszej szkoły mogą z powodzeniem podwyższać swoje kwalifikacje na studiach związanych z logistyką. Technik logistyk może również znaleźć zatrudnienie w:

 • Działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych,
 • Jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych – komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów,
 • Branży budowlanej, usługowej oraz informatycznej,
 • Firmach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.