Spedycja

Interesujesz się nowoczesnymi sposobami transportu? Ekonomia i matematyka nie stanowią dla Ciebie problemu? Jesteś dokładny i dobrze zorganizowany? Jeśli tak, to najlepszym kierunkiem dla Ciebie będzie Technik spedytor.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest nabycie umiejętności planowania
i wykonywania prac związanych z przewożeniem i magazynowaniem towarów. Czteroletni program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje również następujące przedmioty zawodowe:

 • Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
 • Podstawy transportu i spedycji
 • Przewóz ładunków
 • Podstawy prawa transportowego
 • Język obcy w działalności spedycyjnej
 • Organizacja transportu i spedycji
 • Obsługa działalności spedycyjnej
 • Statystyka
 • Technika biurowa
 • Praktyka zawodowa

Po zakończeniu nauki w naszym Technikum absolwenci będą potrafili między innymi prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, wykonywać prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Absolwenci naszej szkoły mogą z powodzeniem podwyższać swoje kwalifikacje na uczelniach wyższych na kierunkach: logistyka oraz transport lub podjąć pracę w miejscach takich jak:

 • Przedsiębiorstwa spedycyjne, logistyczne oraz transportowe, zajmujące się importem
  i eksportem w kraju oraz  za granicą,
 • Agencje obsługi portów morskich oraz lotniczych, Agencje celne,
 • Hurtownie zaopatrujące placówki handlowe oraz placówki handlowe,
 • Bazy transportowe komunikacji samochodowej, kolejowej oraz lotniczej,
 • Firmy kurierskie, Urzędy pocztowe.