Turystyka

Jesteś uprzejmą i życzliwą osobą? Jesteś komunikatywny i lubisz współpracować
z ludźmi? Chcesz dowiedzieć się ja profesjonalnie obsługiwać gości oraz jak powinny wyglądać dobrze zorganizowane usługi turystyczne? Jeśli do tego wszystkiego interesujesz się geografią
i marzysz o podróżach, to polecamy Ci kierunek Technik obsługi turystycznej w naszej szkole.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest nabycie umiejętności organizowania działalności turystycznej. Czteroletni program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje również następujące przedmioty zawodowe:

 • Podstawy turystyki
 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • Marketing usług turystycznych
 • Geografia turystyczna
 • Organizacja imprez i usług turystycznych
 • Język obcy w turystyce
 • Obsługa turystyczna
 • Informacja turystyczna
 • Obsługa informatyczna w turystyce
 • Praktyki zawodowe

Absolwenci naszej szkoły będą wysoce wykwalifikowani do organizowania imprez
i usług turystycznych, obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczania imprez i usług turystycznych.

Po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie możesz poszerzyć swoje umiejętności kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku turystyka lub hotelarstwo lub podjąć pracę w takich miejscach jak:

 • Biura podróży,
 • Agencje turystyczne,
 • Ośrodki informacji turystycznej,
 • Hotele,
 • Domy wczasowe,
 • Urzędy administracji państwowej,
 • Organy administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki,
 • Fundacje i stowarzyszenia.