Zasady rekrutacji 2018/19

Nauka w naszym technikum jest bezpłatna. Pobieramy jedynie opłatę administracyjną, która wynosi 50 zł za semestr.
W tym roku szkolnym prowadzimy nabór na 7 kierunków:
1TH – technik hotelarstwa
1TI– technik informatyk
1TI – technik informatyk –  profil wojskowy – NOWOŚĆ
1TL – technik logistyk
1TS – technik spedytor
1TOT– technik obsługi turystycznej
1TW– technik weterynarii

DLA KAŻDEGO PRZYJĘTEGO UCZNIA SMARTPHON ZA DARMO !!!

Nasze atuty:
– darmowy smartphone,
– „no bell school” – szkoła bezstresowa,
– szkolenie wojskowe dla chętnych,
– mediacje rówieśnicze i edukacja prawna,
– wszyscy uczniowie objęci są opieką pedagogiczno – psychologiczną, doradztwem zawodowym oraz opieką zdrowotną,
– kółka zainteresowań (teatr, fotografia, wolontariat).

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
PROWADZIMY NABÓR ELEKTRONICZNY
 09 maja-10 czerwca – Składanie wniosków przez kandydata.
 24-28 czerwca – Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5 lipca – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 do 12 lipca – Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki – oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 od 20 lipca – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 Do 26 lipca – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 Do 26 sierpnia – Dodatkowe postępowanie uzupełniające.