Zasady rekrutacji 2019/20

Nauka w naszym technikum jest bezpłatna. Pobieramy jedynie opłatę administracyjną, która wynosi 50 zł za semestr.
W tym roku szkolnym prowadzimy nabór na 5 kierunków:
1TH – technik hotelarstwa
1TI– technik informatyk
1TI – technik informatyk –  profil wojskowy – NOWOŚĆ
1TL – technik logistyk
1TS – technik spedytor

Nasze atuty:
– „no bell school” – szkoła bezstresowa,
– szkolenie wojskowe dla chętnych,
– mediacje rówieśnicze i edukacja prawna,
– wszyscy uczniowie objęci są opieką pedagogiczno – psychologiczną, doradztwem zawodowym oraz opieką zdrowotną,
– kółka zainteresowań (teatr, fotografia, wolontariat).

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej.