RODO

Od 25 kwietnia 2018 r. weszły przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (zwanym RODO) Dyrektor Szkół Delta w Szczecinie informuje, że administratorem danych osobowych jest: Technikum Delta w Szczecinie i Liceum Ogólnokształcące Delta w Szczecinie przy  Pl. Żołnierza Polskiego 5, reprezentowane przez dyrektora tych szkół.

Administratorem Bezpieczeństwa informacji jest (zgodnie z przepisami RODO) od dnia 25 kwietnia 2018 r. jest Jerzy Kliszewski kontakt mailowy: jk@delta.edu.pl

Informujemy że:

  • Odbiorcami danych osobowych są wszyscy nauczyciele i pracownicy wszystkich placówek Delta w Szczecinie adekwatnie do zakresu obowiązków.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu, realizacji ustawowych i statutowych zadań placówek nie będą udostępniane innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
  • Okres przechowywania danych osobowych poszczególnych kategorii regulują przepisy ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz.56).
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, modyfikacji sprostowania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym Momocie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać poprzez złożeniem wniosku w sekretariatach placówek Delta.
  • Przysługuje Państwu wniesienia skargi do organu prowadzącego placówki Delta.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże w przypadku ich braków uniemożliwi wypełniane i realizację zobowiązań wobec Państwa.