Wykaz materiałów i przyborów na egzaminy zawodowe

„STARE” EGZAMINY, ETAP PRAKTYCZNY

Zdający przynosi na egzamin:

1. 343[01] Technik administracji – kalkulator, ołówek, gumka, linijka

2. 432[02] Technik spedytor – kalkulator, ołówek, gumka, linijka

3. 322[14] Technik weterynarii – kalkulator, ołówek, gumka, linijka

4. 322[21] Opiekunka dziecięca – ołówek, gumka, linijka, temperówka

5. 322[12] Technik masażysta – xxx

6. 322[16] Technik optyk – kalkulator, ołówek, gumka, linijka

7. 341[02] Technik ekonomista – kalkulator, ołówek, gumka, linijka

8. 312[01] Technik informatyk – xxx

9. 412[01] Technik rachunkowości – kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

„NOWE” EGZAMINY

Zdający przynosi na egzamin:

1.Technik weterynarii (R.09. – Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt) – kalkulator, czarny długopis

2. Technik ochrony osób i mienia (Z.03. – Ochrona osób i mienia) – kalkulator, czarny długopis

3. Technik usług kosmetycznych (A.61. – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy) – czarny długopis

4. Technik eksploatacji portów i terminali (A.34. – Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach) – kalkulator, czarny długopis

5. Technik administracji  (A.68. – Obsługa klienta w jednostkach administracji) – kalkulator, gumka, ołówek, czarny długopis

Ponadto każdy zdający musi mieć przy sobie dowód osobisty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Komentarze są wyłączone, ale możesz wysłać sygnał trackback ze swojej strony.

Możliwość komentowania jest wyłączona.